Biyokütle & Biyogaz Enerji Santrallerinde KONELSİS Çözümleri:
Yaygın olarak şehir çöplükleri ve hayvan çiftliklerinde tesis ettiğimiz biyogaz & biyokütle elektrik üretim santralleri de yenilebilir enerji kaynaklarımızdan biridir. Konelsis enerji, elektrik ve otomasyon firması olarak HES RES GES ve Jeotermal yenilebilir enerji santrallerinde ki uzmanlığımızı Biogaz & Biyokütle santrallerinin yapımında da kullanmaktadır.
Biyogaz & Biyokütle yatırımcısının santralin fizibilite ve yatırım kararı öncesi süreçlerde firmamız, bila bedel tecrübelerini paylaşır ve santralin elektrifikasyon işleri için  “knowhow” transferini yapar. 
Müşterilerimizin Yatırım Kararı sonrası;
EPDK lisans dosyası hazırlanması,
Şirket evraklarının düzenlenmesi,
Genel yerleşim planı hazırlanması,
Yatırım ve elektrifikasyon raporu hazırlanması,
Tek hat şeması hazırlanması,,
İş Termin Programı hazırlanması,
EPDK lisans başvuru dosyasının EPDK’ya sunulması, takibi, lisansın alınması,
Tesis arazisi imar işleri takibi,
ÇED işleri takibi ve sonuçlandırılması,
Karbon sertifikasyonu takibi ve sonuçlandırılması,
Finans kuruluşlarına yatırımın sunulması,
Ruhsat Projelerinin hazırlanması,
Proje yönetimi
Süreçlerini bizzat uzman personelimiz yönetir ve yatırımcıya raporlar. Gerekli bütün izinlerin alınmasına müteakip santral kurulumu için firmamız santralin anahtar teslim olarak mühendislik, tedarik ve kurum (EPC , Enginering, Procurement Construction ) işlerini tamamlar.
EPC firması olarak uhdemizde ki işler ;
Santral Enstrümanları Montajı
Trafo Merkezi / Dağıtım Merkezi Yapımı
Enerji Nakil Hattı Yapımı
Santral, İletim (TEİAŞ) , Dağıtım (EDAŞ) Otomasyon Sistemleri Yapımı
ETKB, EPDK, TEİAŞ, EDAŞ, TEMSAN, YEGEM Kurumlarının Yönetmelik, Teknik ve İdari Şartnameleri Doğrultusunda Bürokratik İşlerin Yürütülmesini Sağlar.
Santral Alanı ;
Enstrüman Bağlantıları (AG&OG&YG)
Santral Haberleşme Sistemi Yapımı
Enstrümanlar arası kablo kanalı yapılması
Enstrümanlar arası kablo Çekimi
DIN Standartlarına Uygun Olarak Yıldırım Koruma Sistemleri Hesapları ve Çözümleri
IEEE 80-2000 Standartlarına Uygun Olarak, CYME Grid Simülasyonu Destekli, Temel Topraklaması İçin Topraklama Hesaplarının Yapılması ve Uygulamaları
OMRIF Standartlarında  CCTV Yapımı
TEİAŞ Bağlantı Anlaşması  “ Ek-18” Hesapları İçin Digsilent Destekli Hesaplar ve Çözümler
AC & DC Ana ve Yardımcı Dağıtım Sistemleri, Enstrüman montajı  
Enstrümanlar, AC & DC Ana ve Yardımcı Dağıtım Sistemleri Kablajı
Kablo Tavası Temini ve Montajı
Yıldırım Koruma Sistemi Tasarımı ve Uygulamaları
Alçak Gerilim Dağıtım, Kontrol, Sayaç, Ölçüm, Koruma, Scada ve MCC Panolarının Tasarım ve İmalatı
Test ve Devreye Alma
ETKB ve/veya TEDAŞ Kabullerinin Yapılması
Trafo Merkezi Dağıtım Merkezi;
Şalt Sahası Elektrifikasyonu;
TEİAŞ G.T.M.Ş. Uygun Primer Ekipman Temini, Uzman Test Mühendislerimizin F.A.T’ye İştirak Etmesi ve Montajı
TEİAŞ G.T.M.Ş. Sekonder Ekipman Temini, Uzman Test Mühendislerimizin F.A.T’ye İştirak Etmesi ve Montajı
TEİAŞ G.T.M.Ş.  Uygun Olarak Test ve Devreye Alma
RTU, Scada ve Haberleşme Sisteminin Yapılası
OMRIF Std. Uygun CCTV Sistemleri Temini ve Montajı
Primtech Destekli Primer Projelendirme, EPLAN Destekli Sekonder Projelendirme ve ETAP Destekli Elektrifikasyon Hesaplarının Yapımı
IEEE 80-2000 Standartlarında CYME Grid Simulasyonu Destekli Şalt topraklaması yapılması
DIALUX Destekli AC & DC Şalt Aydınlatması Yapımı
TEİAŞ Kabullerinin Yapılması 
Şalt Sahası İnşaatı İşleri
Trafo ve Cihazların inşaat temellerinin yapılması
Yağ Çukuru İnşaatı
Şalt Çevre tel çit ve jiletli tel yapımı
Galvanizli Pilon, Kiriş ve Cihaz Çeliklerinin imalatı ve montajı
Galvanizli Kablo Kanal Raf & Kapak İmalatı ve Montajı
Beton kablo kanallarının Yapımı
Kireç Naylon Mıcır Serilmesi
Yol Geçişleri İçin Betonarme Menfezlerin Yapımı
Drenaj Sistemi Yapımı
TEİAŞ Kabullerinin Yapılması
Kumanda Binası Elektrifikasyonu;
Metal Clad Hücre / Metal Enclosed Temini ve Montajı
Kumanda Kontrol Panoları Temini ve Montajı
Akü Redresör Grupları Temini ve Montajı
Faraday Kafesi Yapımı
Bina Temel Topraklaması
Kromportör ve OPGW Haberleşme Sistemleri
DIN Standartına Uygun Olarak İç Yıldırımlık, Dış Yıldırımlık Koruma Sistemleri Yapılması
RTU Sistemleri ve Bölgesel Yük Tevzi Haberleşmesi
Scada Otomasyon Sistemi
Bara Koruma Sistemleri
Aktif Yangın Algılama ve Pasif Uyarıcı Yangın Sistemleri
Bina Elektrik Tesisatı İçin AG ve Zayıf Akım Uygulamaları
Jenaratör Temini ve Montajı
OG / YG Test ve Devreye Alma
TEİAŞ Kabullerinin Yapılması
Dağıtım  Merkezi;
Dağıtım Elektrifikasyonu;
TEDAŞ Yönetmeliklerine ve IEC Std.  Uygun Primer Ekipman Temini, Uzman Test Mühendislerimizin F.A.T’ye İştirak Etmesi ve Montajı
TEDAŞ Yönetmeliklerine uygun Sekonder Ekipman Temini, Uzman Test Mühendislerimizin F.A.T’ye İştirak Etmesi ve Montajı
TEDAŞ  Süpervizörü Nezaretinde  Test ve Devreye Alma
RTU, Scada ve Haberleşme Sisteminin Yapılası
OMRIF Std. Uygun CCTV Sistemleri Temini ve Montajı
Aydınlatma Sistemi Tesisi
ETKB ve/veya TEDAŞ Kabullerinin Yapılması
Dağıtım Merkezi İnşaat İşleri
Prefabrik, Monoblok veya Betonarme DM Yapılması , Güvenlik ve Kumanda Binalarının yapılması
Galvanizli Kablo Kanal Raf & Kapak İmalatı ve Montajı
Drenaj Sistemi Yapımı
TEİAŞ/TEDAŞ Kabullerinin Yapılması
Orta Gerilim Teçhizatı Elektrifikasyonu;
Metal Enclosed/Clad Hücre Temini ve Montajı
Kumanda Kontrol Panoları Temini ve Montajı
Akü Redresör Grupları Temini ve Montajı
Faraday Kafesi Yapımı
Bina Temel Topraklaması
DIN Standartına Uygun Olarak İç Yıldırımlık, Dış Yıldırımlık Koruma Sistemleri Yapılması
RTU Sistemleri ve Bölgesel Yük Tevzi Haberleşmesi
Scada Otomasyon Sistemi
Pasif Uyarıcı Yangın Sistemleri
Bina Elektrik Tesisatı İçin AG ve Zayıf Akım Uygulamaları
Step-Up Trafo Sistemleri
OG Test ve Devreye Alma
TEİAŞ/TEDAŞ Kabullerinin Yapılması
Enerji Nakil Hattı Yapım 
ENH Projelendirmesi ve Aplikasyonu
ENH Maliyet Optimizasyonu
ENH Direk Temelleri İçin Yol Yapımı
ENH Direk Temellerinin Yapılması
ENH Çelik Temini, Uzman Test Mühendislerimizin F.A.T’ye iştirak Edilmesi ve Montajı
477, 954, 1272 MCM İletken Temini ve Makinalı Makinasız Tel Çekimi
İzolatör, Askı, Gergi takımları, damper, ikaz küresi Temini ve MontajıOPGW Temini, montajı ve Sonlandırılması
Koruma Teli Temini ve Montajı;
ENH Yapım İşi İçin, TEİAŞ Kontrol Teşkilatının Organize Edilmesi, Resmi Yazışmaların Yapılması ve İletim Hattının Kabulünün Yapılması.
Biogaz ve Biokütle enerji yatımcısını geçmiş ENH tecrübelerimiz ile bilgilendiriyor ve oluşabilecek muhtemel zarar, ziyan veya idari hataların önüne geçiyoruz. 
Üretim ve Dağıtım Elektrifikasyonu İçin Otomasyon Sistemlerimiz
Yatırımcı firmanın Otomasyon Taleplerinin Karşılanması ve Santral Üretim Verilerinin Uzaktan İzlenmesi
SCADA/DCS Sistemlerinin Tesisi.
Y.G. (Yüksek Gerilim) primer ve sekonder sistemlerin izleme ve kontrolü,
O.G. (Orta Gerilim) kesicilerinin ve ayırıcılarının izleme ve kontrolü,
A.G. (Alçak Gerilim) panolarının ve şalterlerinin izleme ve kontrolü,
Jeneratörlerin izlenmesi,
Trafoların Koruma sistemlerinin izlenmesi,
Koruma rölelerinin izleme ve kontrolü,
Akım, gerilim, güç, aktif- reaktif güç bilgilerinin, enerji analizörlerinin izlenmesi,
Sayaçların okunması,
Yardımcı servislerin, UPS ve Redresörlerin izleme ve kontrolleri.
Konelsis enerji, elektrik ve otomasyon firması Biyogaz & Biokütle elektrik üretimi için gerekli otomasyon sistemini bütün enstrümanlardan dataları toplayarak kendi yazılımı ve özgün “knowhow” ile tesis eder. Otomasyon sistemde enstrüman üreticileri firmaların teknik ekipleri ile aynı yazılım dilini konuşabilen yazılım mühendislerimiz, yazılım olarak %100 donanım olarak %60 yerlilik oranı ile üretim otomasyon sistemini tesis eder. 
Konelsis enerji, elektrik ve otomasyon firması olarak, proses noktalarının izlenmesi, tüm proses noktalarının kontrol edilmesi, tüm geçmiş dataların kayıt edilmesi, raporlanması ve kontrolüyle birlikte İşçilik maliyetlerini azaltarak uygulamada karşılaşılan zorlukları ve belirsizlikleri ortadan kaldıran Anahtar Teslimi Otomasyon ve Elektrik Çözümleri sunuyoruz.
Elektrik İletim & Dağıtım Elektrifikasyonu İçin Otomasyon Sistemlerimiz
Elektrik iletim veya dağıtım şirketlerinin santralin çeşitli üretim verilerini uzaktan izleyebilmek için istediği ve santralin kabul şartlarından olan Otomasyon sisteminin temini, tesisi ve PTP dahil olmak üzere bütün testleri şirketimizce yapılmaktadır. Otomasyon sistemlerimiz bölgesel yük tevzi merkezleri ve EDAŞ’larda son derece beğenilmekte ve aktif olarak kullanılmaktadır.
Yenilenebilir Enerji Santrallerinde sürekli olarak kullandığımız ve takdir gören iletim & dağıtım otomasyon sistemimiz Biyogaz & Biyokütle Elektrik Üretim Santrallerinde de birebir aynı şekilde tesis edilmektedir. 
Kompanzasyon ve Harmonik Filtre Uygulamaları;
Alçak Gerilim & Orta gerilim Güç Kompanzasyonu ve Harmonik Filtre uygulamaları tüm tesislerde kullanılması gerekli olan ve tesisin işletmesi açısından potansiyel problemlerde güç kalitesi çözümüdür.
Ayrıca; dağıtım şirketlerinin zorunlu tuttuğu bu uygulamalar, şirketinizi muhtemel cezalardan korur.
AG & OG Kompanzasyon uygulamaları tamamen tesisinize özel olarak projelendirilir. Bu projelendirme de kompanzasyon hesapları, donanım seçimleri hatta kompanzasyon panosu karkas imalatı dahi ileri derece uzmanlık ister.
Konelsis enerji, elektrik ve otomasyon firması olarak alçak gerilim ve orta gerilim Güç kompanzasyonu ve Harmonik Filtre uygulamalarını 2 sene garantili olarak tesis ediyoruz.
EPDK, ETKB  Alt Kurumları ve Belediyeler Resmi Prosedürleri
Konelsis Enerji, Elektrik ve Otomasyon firması enerji sektöründeki 20 yıllık deneyimini, kurumlardaki saygınlığını ve yüksek referanslarını, enerji yatırımcısını doğru bilgilendirmek ve ilgili devlet kurumlardaki gereklilikleri ivedilikle yerine getirmek için kullanmaktadır. Firmamız güvenilirliği ile enerji yatırımcısının 20 yıldır yol arkadaşı olmuştur.