* Termik santraller kömür ve türevi yakıtların belirli sistemlerde yakılması sonucu açığa çıkan kimyasal enerjiyi çeşitli sistemlerle mekanik enerjiye, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Sistemi anlatmak gerekirsei kömür veya linyit santralde bulunan kazanlara beslenir. Kazanda oldukça yüksek sıcaklıklarda (800-900ºC) yanma başlar. Kazan içinde bulunan boru sistemlerindeki su ısı etkisiyle buharlaşır. Yüksek sıcaklıktaki ve yüksek basınçtaki buhar türbinlere gönderilir.Türbin döner ve generatöre bağlı sistem elektrik üretir.

Termik Santrallerin Ana Bölümleri:

1- Kazan:

* Yakıtın çeşitli ateşleme sistemleri ile yakılıp ısının elde edildiği bölümdür. Kazan sıcaklığı kazanın türüne göre 800-1300ºC arasında değişir. Isı, kazan etrafındaki ve içindeki borularda bulunan suyu buhar haline getirerek uygun sistemlerle türbine gönderir. Kazanların bir çok çeşidi vardır.

 • Pulverize Kazanlar
 • Sürüklemeli Kazanlar
 • Akışkan yataklı Kazanlar
 • Atık Isı Kazanları

Ülkemizde en çok Pulverize Kazan kullanılmaktadır. Bu sistem kömürü değirmenlerde öğüterek mikron boyutunda parçalara ayrılır ve bu şekilde yanma homojen bir şekilde sağlanarak verim arttırılır.

2- Türbin-Generatör:

* Sıcak ve basınçlandırılmış buhar (500°-600°C ve 80 - 100 bar) izole boru sistemleri ile türbine gönderilir. Buhar bünyesinde barındırdığı enerjiyle türbin kanatlarını döndürmeye başlar. Türbin miline akuple edilmiş generatör motoru türbinle aynı hızda döner. türbin belirli bir hıza ulaştığında(Çatalağzı T.S ‘de 3000 dev/dak) generatör rotuna ikaz verilir ve generatör çıkışından elektrik enerjisi elde edilir.

3- Kondenser ve Soğutma Kulesi:

* Türbinden çıkan, buhar enerjisi ve sıcaklığı azalmış buhar yoğunlaştırıcı (kondenser) denilen bölümde soğutulup su haline dönüştürülür. Bu işlemin sebebi buharın depolanamamasına karşılık suyun depolanabilme özelliğinin olmasıdır. Oluşan su sonra, tekrar kullanılmak üzere santralin ısı üretilen bölümüne geri gönderilir. Yoğunlaştırıcıda soğutma işini sağlayabilmek için deniz, göl veya ırmaklarda bulunan su kullanılır. Su kaynaklarından uzak bölgelerde ise santralin hemen yanında bulunan soğutma kuleleri kullanılır. Bu kulelerin üzerinde görülen beyaz duman su buharıdır. Bu suyu sisteme geri gönderen soğutma suyu pompaları ile bu işlem kapalı çevrim şeklinde devam etmektedir.

Termik Santraller ve KONELSİS Çözümleri:

* Konelsis termik santrallerinde anahtar teslimi elektrik ve otomasyon hizmeti vermektedir.

* Konelsis, termik santrallerinde elektrik sistemlerinde ve enerjinin izlenmesi-yönetilmesi konularında SCADA sistem çözümleri sunmaktadır.

 • Y.G. (Yüksek Gerilim) primer ve sekonder sistemlerin,
 • O.G. (Orta Gerilim) kesicilerinin ve ayırıcılarının,
 • A.G. (Alçak Gerilim) panolarının ve şalterlerinin,
 • Jeneratörlerin,
 • Gaz Motorlarının,
 • Trafoların,
 • Koruma rölelerinin,
 • Akım, gerilim, güç, aktif- reaktif güç bilgilerinin, enerji analizörlerinin,
 • Sayaçların,
 • Yardımcı servislerin, UPS ve Redresörlerin,

* İzlenmesinde ve kumanda edilmesinde veya oluşabilecek arızaların tespitinde bu amaca uygun SCADA yazılımı ile kontrol altına alınmasıdır.

* KONELSIS tüm Proses noktalarının izlenmesi, tüm proses noktalarının kontrol edilmesi, tüm geçmiş dataların kayıt edilmesi, raporlanması ve kontrolüyle birlikte İşçilik maliyetlerini azaltarak uygulamada karşılaşılan zorlukları ve belirsizlikleri ortadan kaldıran Anahtar Teslimi Otomasyon ve Elektrik Çözümleri Üretmektedir..

 
 

PLC Panoları:

 • Schneider; Modicon Quantum, Premium, M340 Çözümleri,
 • Siemens; S7 400, S7 300 PLC Çözümleri,
 • Scada Sistem Donanımı,
 • Schneider Vijeo Citect Scada Yazılımı,
 • Siemens WinCC Scada Yazılımı,
 • Santral’e Web üzerinden Uzaktan Erişim,
 • Fiber Optik Kablo, Bakır Kablo İle Haberleşme Altyapısı,
 • Ethernet Switchler,
 • 110VDC/ 24VDC Akü Redresör Grupları,
 • MGE/APC Kesintisiz Güç Kaynağı,
 • Tesis (Common/ Plant) PLC Panosu,
 • Ünite PLC Panosu,
 • Yükleme Havuzu/ Regülatör PLC Panosu,
   

Komple Anahtar Teslimi Çözümlerimiz:

 • O.G. (Orta Gerilim) Şalt tesisleri ve kesicileri,
 • A.G. (Alçak Gerilim) dağıtım panoları,
 • Kompanzasyon panoları ve harmonik filtrasyonu,
 • MCC (Motor Control Center) Panoları,
 • PLC/RTU sistemlerinin kurulması mühendislik hizmetleri,
 • SCADA/DCS Sistemlerinin kurulması ve mühendislik hizmetleri,
 • Saha Enstrümantasyonunun temini ve kalibrasyonlarının yapılması,
 • Elektrik montaj ve devreye alma işlerinin yapılması vb.