Asfalt Plenti

Giriş

* Asfalt Plentinin en önemli bileşiği olan Bitüm; Petrol; gaz, sıvı ve katı halde bulunan hidrokarbonlara verilen genel addır. Hidrokarbonların katı olanlarına bileşimlerine göre asfalt-parafin veya bitüm adı verilmektedir. Kuyudan çıkarılan ham petrolün damıtma işleminden sonra bileşenlerine ayrılmasıyla asfalt, parafin, benzin v.s. elde edilir. Bu işlemden sonra da normal hava sıcaklığında kullanılmayacak kadar katı olan bitüm; benzin, mazot, gazyağı ve bunlardan farklı bir teknik olan su ile karıştırılarak inceltilir ve kullanılacak hale getirilir. Bu son aşamada artık asfalt, zemin kaplamalarında kullanılmaya hazırdır.

* Asfalt Planti’nin üretiminde ki hammaddelerden biri’de agregalardır. Yüksek temperatöre kadar ısıtılarak kurutulmuş ve sıcak asfalt ile karıştırılmış uygun gradasyonlu agrega’ya sıcak asfalt betonu karışımı denir. Bu karışım kaplama yerine nakledilip, finişere doldurulur, sonra düzgün bir tabaka halinde serilir. Elverişli bir yoğunluk elde etmek için gereken sıcaklığa ulaşınca da sıkıştırılır.

Asfalt Plantinin Özellikleri;

* STABİLİTE: Taşıtlardan hâsıl olan statik ve dinamik yüklerin meydana getirdiği kesme kuvvetine ve deformasyonlara kaplamanın dayanmasıdır. Soğuğun hüküm sürdüğü yerlerde, kaplamanın çatlamaya dayanıklılığını göz önüne alarak yüksek peneterasyonlu asfalt çimentosu kullanılmalıdır, yüksek stabilite elde etmeye çalışmalıdır. Asfalt betonu stabil olmalıdır.

* DURABİLİTE:Asfalt betonunun trafik, su, hava etkilerine ve suhunet değişikliğine karşı mukavemetidir. Durabilite diğer bir ifade ile kaplamanın aşınmaya, kabarmaya, soyulmaya ve oksidasyona dayanmasıdır. Asfalt betonu stabil olduğu kadar durabil olmalıdır.

* FLEKSİBİLİTE:Bir kaplamanın kendisini temelin çökmelerine çatlamadan intibak ettirmesi kabiliyetidir. Kaplamanın flexibilitesine; Asfaltın peneterasyonu bitümün ısı altında genleşme derecesi, bitümlü karışımdaki asfalt miktarı ve filler tesir eder.

* KAYMA MUKAVEMETİ:Taşıtların kaplama üzerinde emniyetle hareket etmesini ve durmasını sağlayan kaplama yüzeyinin sürtünme mukavemetidir. Kayma mukavemeti karışımdaki agreganın aşınmaya olan dayanıklılığı, asfalt miktarı ve boşluk yüzdesine bağlıdır. Yumuşak agregalar fazla aşındıklarından kaygan satıh oluştururlar.

* Karışımda fazla asfaltın ve az boşluğun bulunması trafiğin aşırı kompaksiyonu tesiriyle sıcak havalarda asfaltın genleşmesi sonunda asfalt kaplama sathına çıkarak kaygan bir sathın meydana gelmesine sebep olur.

* WORKABILITE (İŞLENEBİLİRLİK):Bitümlü karışımın Karıştırma-Serilme-Sıkıştırma bakımından işlenebilir özellikte olmasıdır. Karışımın bu özelliği Agreganın gradasyonu, asfalt yüzdesi, agreganın maksimum dane büyüklüğü, şekli ve yüz yapısı ile ilgilidir. Köşeli kum daneleri ile konkasör stabiliteyi artırır. Yuvarlak kum taneleri workabiliteyi artırır. Karışımda bitüm miktarının azlığında, karışımda iyi agrega kullanıldığı ve yeteri derecede silindirleme yapıldığı halde kaplamalarda istenilen pratik yoğunluk temin edilemez.

 

Asfalt Planti Otomasyon Sisteminin Avantajları;

 • Gerçek zamanlı mimik ekranlar aracılığı ile kullanıcı tesisten elektriksel olarak alınmış bilgileri animasyonlar seklinde izleyebilmektedir.
 • Windows versiyonlu bilgisayar ara yüz yazılımı, kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Sistemde üretilen bilgiler, ariza kayıtları, reçeteler, parametreler ilişkisel bir veri tabanında saklanmakta ve kullanıcıya ayrıntılı rapor alma imkanı sunulmaktadır.
 • Son teknoloji ve üstün kaliteli malzeme kullanımı.
 • MCC, PLC pano ve saha projelerinin DIN ve VDE normlarına uygun yapılması,
 • Otomatik ve manüel çalışabilme özelliği,
 • Elektrik ve genel kullanım için eğitim programı,
 • Manüel üretim kayıtlarına ulaşım özelliği,
 • Sonsuz sayıda reçete girebilme özelliği,
 • Otomatik ve manüel yaş agrega besleme sistemi,
 • Agrega besleme sisteminde otomatik set artırımı
 • Otomatik Brülör yakıt ve hava kontrol sistemi,
 • Otomatik malzeme giriş ve çıkış sıcaklığına göre fırın rejiminin ayarlanması,
 • Filtre sisteminin otomatik manüel ayrı ayrı çalıştırılabilmesi,
 • Sıcaklıkların ve akımların online izlenmesi kayıtlarının yapılması ve kontrol edilmesi,
 • Oluşacak tüm arizaların kayıt edilmesi ve kontrolünün sağlanması,
 • Tek tuş ile dara ve kalibrasyon yapılabilmesi.
 • Hammadde isimlerini tanımlayabilme ve stok takibi,
 • Kendi kendine öğrenen tartım özelliği ile hatasız tartım.
 • Yavaş dolum, hızlı dolum tolerans ile tartım hassasiyeti.
 • Ürün ve kullanılan hammadde bazen de geriye dönük üretim raporları.
 • Üretim raporlarının Excel formatına ya da HTML formatına transferinin yapılabilmesi,
 • Tarihe, müşteriye, reçeteye göre rapor çıkartılması.
 • Üretim sonunda otomatik irsaliye basımı,
 • Yavaş dolum, hızlı dolum tolerans ile tartım hassasiyeti.
 • Kolay kullanım.
 • Parametrelerde kullanıcıya esneklik sağlanması,
 • İs sonrası hızlı teknik destek ve servis,
 • Uzaktan sisteme müdahale ile anında çözüm.
 • Muhasebe programı ile entegrasyon,
 • Bir yıl ürün üç yıl servis garantisi gibi birçok ayrıcalıklı özelliği taşımaktadır.

* Asfalt Plenti ve Otomasyon;

* Doğru Üretim; maksimum verimlilik, kolay ürün takibi, uzun vadede ucuz işçilik, proses kontrolünde ancak teknoloji kullanarak ve insan inisiyatifi olmaksızın yapılabilmektedir. Tüm Prosesler gibi Asfalt Planti Otomasyon Sisteminde de temel esas sistemdeki her türlü çalışma, arıza durumlarını ve oluşabilecek olumsuz olayları doğru analiz etmek, doğru değerlendirmek ve bu sonuçlara göre ani müdahalelerin doğru yapılmasından geçmektedir. Bu da ancak Otomasyon sistemiyle mümkün olabilecektir.

Asfalt Plenti ve KONELSİS;

 • MCC Motor Kontrol Panoları
 • PLC Kontrol Panoları
 • Piyano Kontrol Panoları
 • Dozaj Ünitesi
 • Bant Kantarları
 • SCADA

* SCADA yazılımında KONELSİS tarafından Asfalt Planti Proseslerine özel hazırlanmış KONCC 4,3 Concrete SCADA paket programı kullanılmaktadır. Hazır beton program paketi içerisinde PC, PLC ve Ağırlık ölçme indikatörleri kullanılmaktadır. Sistemde bilgisayar sadece PLC ile haberleşmekte bu nedenle bilgisayar ekranından sistem gecikmesiz olarak anında takip edilmektedir. Mevcut SCADA paket programlarından farklı olarak her şeyden önce beton santrali için özel yazılmış KONCC 4,3 Concrete SCADA paket programı proses kontrol programı olma özelliği taşıdığından çok daha hızlı bir haberleşme gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla beton üretim performansı da KONCC 4,3 Concrete SCADA paket programlarıyla gerçekleştirilen benzer sistemlerin oldukça üstündedir.

* Gelişen bilişim, elektrik, elektronik teknolojisi ile birlikte otomasyon ve elektrik sektöründe kullanılan ürünlerde hızlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Konelsis bu teknolojik yarışta sektöründe lider Siemens ve Schneider Electric system partnerliği ile otomasyon çözümleri sunmaktadır.

 • Load cell ve Load cell indükatörleri (Esit, Tedea, Zemic, Flıntec)
 • Seviye sensörleri (Wam)
 • Klepeler (Wam)

* Konelsis Otomasyon Sistemleri olarak ASFALT PLENTİ otomasyonlarında profesyonel çalışmalara imza atmaktayız. Bu Proseslere örnek Kolin A.Ş. (Afganistan), Bel-Ko (Ankara), Uğural Ltd. Şti. (Ankara) Metiş A.Ş. (Libya) vs.. verilebilir. Daha ayrıntılı bilgi almak için Şirketimizle irtibata geçebilirsiniz.