Demir Çelik Endüstrisi

Giriş

* 18.yy. Avrupa'sında Sanayi Devriminin yaşanmasıyla birlikte demir cevherinin işlenmesi ve cevher ocaklarının değeri daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Demir - Çelik endüstrisinin en önemli hammaddesi olan “Demir Cevheri" rezervi bakımından Ülkemiz oldukça zengindir. Hemen her bölgemizde demir cevherine rastlanmış olsa da ancak bu yataklardan 60 kadarı işletilebilmektedir.

Demir Çelik Sanayi ve Türkiye;

* Türkiye’de ekonomik ilkeler içinde demir çelik sanayi kurulup kurulmayacağının incelenmesine, 1925 yılında İktisat Vekâlet-i tarafından başlanmıştır. Türkiye’de ağır demir sanayinin ( Demir Çelik Sanayinin ) kurulmasına dair kanun 17 Mart 1926 yılında kabul edilerek 29 Mart 1926 tarihli 334 sayılı Resmi Gazetede, 786 No.lu Kanun olarak yayınlanmıştır. Demir Çelik Sanayi kuruluş yeri için, maden kömürü havzasına yakın olan "KARABÜK" seçilmiştir. 21.06.1955 tarihinde Etibank’ın bir müessesesi olan Divriği Demir Madenlerini de bünyesine alan ve Genel Müdürlük olarak faaliyet gösteren Karabük Demir Çelik Fabrikaları bünyesinde deneyimli montaj elemanları yetiştirerek Türkiye’de ağır sanayinin kurulmasına ve 3. Demir Çelik Fabrikası olan İskenderun Demir Çelik Fabrikasının kurulmasına da öncülük etmiştir.

Demir Çelik Sanayii ve Otomasyon;

* Demir-Çelik üretimi, proses mühendisliğinin bir çok dalını içeren karmaşık bir prosestir. Üretim aşamalarında kullanılan otomasyon kalitesinin yüksek olması enerji tüketimini azaltmakta, fire ve diğer işletme giderleri açısından da büyük tasarruflar sağlamaktadır. Verimlilik ve kalite başarısını arttırmak için, geçişler, hurdadan ürüne üretim birimleri arasında optimum malzeme akışını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Katı hammadde ağırlıklı imalatta, hammaddelerin bantlarda transferi, tartılması, karıştırılması, sinter ve fırın kontrol prosesi gibi çok değişik sensör, enstrümantasyon ve kontrol algoritmasının kullanılmasını gerektirir.

* Fabrikalarının modern ve enerji verimliliği yüksek günümüz standartlarına ulaşabilmesi ancak tüm Prosesin Otomasyon sistemine entegre edilebilmesi ile mümkün olacaktır.

* Doğru Üretim; maksimum verimlilik, kolay ürün takibi, uzun vadede ucuz işçilik, proses kontrolünde ancak teknoloji kullanarak ve insan inisiyatifi olmaksızın yapılabilmektedir. Tüm Prosesler gibi DEMİR- ÇELİK fabrikalarında da temel esas sistemdeki her türlü çalışma, arıza durumlarını ve oluşabilecekolumsuz olayları doğru analiz etmek, doğru değerlendirmek ve bu sonuçlara göre ani müdahalelerin doğru yapılmasından geçmektedir. Bu da ancak Otomasyon sistemiyle mümkün olabilecektir.

Demir Çelik Sanayii ve KONELSİS;

* Bu anlayışla KONELSIS tüm Proses noktalarının izlenmesi, tüm proses noktalarının kontrol edilmesi, tüm geçmiş dataların kayıt edilmesi, raporlanması ve kontrolüyle birlikte İşçilik maliyetlerini azaltarak uygulamada karşılaşılan zorlukları ve belirsizlikleri ortadan kaldıran Anahtar Teslimi Otomasyon ve Elektrik Çözümleri Üretmektedir.

Komple Anahtar Teslimi Çözümlerimiz;

 • O.G. (Orta Gerilim) Şalt tesisleri ve kesicileri,
 • A.G. (Alçak Gerilim) dağıtım panoları,
 • Kompanzasyon panoları ve harmonik filtrasyonu,
 • MCC (Motor Control Center) Panoları,
 • PLC/RTU sistemlerinin kurulması mühendislik hizmetleri,
 • SCADA/DCS Sistemlerinin kurulması ve mühendislik hizmetleri,
 • Saha Enstrümantasyonunun temini ve kalibrasyonlarının yapılması,
 • Elektrik montaj ve devreye alma işlerinin yapılması vb.

* Gelişen bilişim, elektrik, elektronik teknolojisi ile birlikte otomasyon ve elektrik sektöründe kullanılan ürünlerde hızlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Konelsis bu teknolojik yarışta sektöründe lider Siemens ve Schneider Electric system partnerliği ile otomasyon çözümleri sunmaktadır.

* Ayrıca müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre DEMİR- ÇELİK fabrikalarında komple anahtar teslimi otomasyon çözümleri üretmekle birlikte lokal çözümlerde sunmaktayız.

Bunlara örnek verecek olursak;

 • Fırın Ünitesi (Tavlama Fırınları ve Yürüyen Tabanlı Fırınlar),
 • Dozaj Kantarları,
 • Bant Kantarları,
 • Fırın Sıcaklık Kontrol,
 • Kamyon ve Vagon Kantarları,
 • MCC (Motor Kontrol) Panoları,
 • PLC Panoları,
 • Scada Sistemleri,

KONELSİS Otomasyon Sistemleri olarak DEMİR- ÇELİK FABRİKALARININ otomasyonlarında profesyonel çalışmalara imza atmaktayız. Daha ayrıntılı bilgi almak için Şirketimizle irtibata geçebilirsiniz.