Deterjan Fabrikaları

       
 

Giriş;

Deterjan, petrol türevlerinden elde edilen, temizleme, arıtma özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde veya arıtıcı olarak adlandırılır. Deterjanın, kelime anlamı kir sökücü olup sabun dışındaki temizleyicilerin tümünü kapsar. Yüzey aktif özelliği nedeniyle temizleme işlerinde kullanılan, içinde yardımcı kimyasal maddeler de bulunduran karışımlara deterjan denilmektedir


 

 
 

Deterjan Fabrikalarının Tarihçesi;

İlk deterjan üretimi 1917 yılında yapılmıştır. Alman kimyacı F. Günther, naftalini alkilleştirerek elde ettiği maddeyi sülfonlamış ve böylece ilk deterjanın aktif maddesini elde etmiştir. Bunu sonraki yıllarda özellikle Alman kimyacıların araştırmaları takip etmiş ve 1932 yılında Henkel'in Fewa ve Procter and Gamble'ın Dreft markalarıyla piyasaya çıkardığı yağ alkolü sülfatı bazlı deterjanlar ilk deterjanlar olarak tarihe geçmiştir. Bugün batıda üretilen deterjanların %50-60'ı endüstride ve temizlik amacıyla büyük kuruluşlarda, %25-30'u temizlik amacıyla evlerde ve geri kalanı kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin formülasyonlarında kullanılmaktadır. 

Deterjan Katkı maddeleri;

• Kompleksleştiriciler
• Ağartıcılar ve Stabilizatörler,
• Korozyon önleyiciler ,
• Optik beyazlatıcılar,
• Kolloidal taşıyıcılar,
• Köpük ayarlayıcılar,
• Dolgu maddeleri (nem çekiciler ve topaklamayı önleyiciler),
• Dezenfektanlar,
• Parfüm,
• Ovucular, enzimler ve diğer aktif madde katkıları, 

Deterjen Fabrikaları ve Otomasyon;         

Deterjan fabrikalarının modern ve enerji verimliliği yüksek günümüz standartlarına ulaşabilmesi ancak tüm Prosesin Otomasyon sistemine entegre edilebilmesi ile mümkün olacaktır.   

Doğru Üretim; maksimum verimlilik, kolay ürün takibi, uzun vadede ucuz işçilik, proses kontrolünde ancak  teknoloji kullanarak ve insan inisiyatifi olmaksızın yapılabilmektedir. Tüm Prosesler gibi DETERJAN fabrikalarının fabrikalarında da temel esas sistemdeki her türlü çalışma, arıza durumlarını ve oluşabilecek olumsuz olayları doğru analiz etmek, doğru değerlendirmek ve bu sonuçlara göre ani müdahalelerin doğru yapılmasından geçmektedir.
Bu da ancak Otomasyon sistemiyle mümkün olabilecektir.  Deterjan Tesisilerinin Otomasyonu; üretiminde kullanılan hammadde ve diğer katkı maddelerinin girilen reçeteye göre dozajlanması, karıştırılması ve transportunu kapsamaktadır.  
  

 

 
 
 
 

Deterjen Fabrikaları ve KONELSİS;

Bu anlayışla KONELSIS tüm Proses noktalarının izlenmesi, tüm proses noktalarının kontrol edilmesi, tüm geçmiş dataların kayıt edilmesi, raporlanması ve kontrolüyle birlikte İşçilik maliyetlerini azaltarak uygulamada karşılaşılan zorlukları ve belirsizlikleri ortadan kaldıran Anahtar Teslimi Otomasyon ve

Elektrik Çözümleri Üretmektedir. 

Komple Anahtar Teslimi Çözümlerimiz 

• O.G. (Orta Gerilim) Şalt tesisleri ve kesicileri,
• A.G. (Alçak Gerilim) dağıtım panoları,
• Kompanzasyon panoları ve harmonik filtrasyonu,
• MCC (Motor Control Center) Panoları,
• PLC/RTU sistemlerinin kurulması mühendislik hizmetleri,
• SCADA/DCS Sistemlerinin kurulması ve mühendislik hizmetleri,
• Saha Enstrümantasyonunun temini ve kalibrasyonlarının yapılması,
• Elektrik montaj ve devreye alma işlerinin yapılması vb..  

Kapsamaktadır.


 

 
     
 

Gelişen bilişim, elektrik, elektronik teknolojisi ile birlikte otomasyon ve elektrik sektöründe kullanılan ürünlerde hızlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Konelsis bu teknolojik yarışta sektöründe lider Siemens ve Schneider Electric system partnerliği ile otomasyon çözümleri sunmaktadır.

Ayrıca müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre DETERJAN fabrikalarında komple anahtar teslimi otomasyon çözümleri üretmekle birlikte lokal çözümlerde sunmaktayız.  

Bunlara örnek verecek olursak;    


• Hammadde Nakil Ünitesi,
• Sıvı Dozaj Ünitesi,
• Sülfanasyon Ünitesi,
• Fırın Ünitesi,
• Batching Dozajlama Üniteleri,  
• Paketleme makineleri,
• Yüksek Hassasiyetli Dozaj Kantarları Ünitesi,
• Stoklama Ünitesi,
• Filtre Şoklama Üniteleri,
• MCC (Motor Kontrol) Panoları,
• PLC Panoları,
• Scada Sistemleri,  

Ayrıca Konelsis olarak DETERJAN fabrikalarında büyük önem arz eden makineler için de anahtar teslimi çözümler sunmaktayız.  

• Dozaj Bant Kantarları
• Bant Kantarları
• Tartım Üniteleri
• Tam Otomatik Dönel Paketleme Makineleri  


KONELSİS Otomasyon Sistemleri olarak DETERJAN fabrikalarının otomasyonlarında profesyonel çalışmalara imza atmaktayız. Bu Proseslere Henkel Kimya A.Ş vs.. örnek verilebilir. Daha ayrıntılı bilgi almak için Şirketimizle irtibata geçebilirsiniz.