Şeker Fabrikaları

Giriş;

İnsanoğlunun şeker ile ilk tanışmasının binlerce yıl önce Hindistan ve Çin'de gerçekleştiği bilinir. İlkçağda Yunanlıların ve Romalıların 'Hint Tuzu', 'Asya Balı' gibi isimler taktığı şeker, 6.YY.da Perslilerin Hindistan'ı, 7.YY.da da Arapların Pers Krallığı'nı işgaliyle yaygınlaşır. Perslilerden şekerin nasıl imal edildiğini gören Araplar, imparatorluklarının genişlemesiyle birlikte Kuzey Afrika, İspanya gibi bölgelerde şeker üretimine başlarlar. Şeker böylece Ortaçağ'da Avrupa'ya girer. 18. yüzyıla kadar sadece şeker kamışından üretilen şeker, Almanlar'ın pancardan şeker üretmeye başlamasıyla şeker üretimi yeni bir ivme kazandı.

Şeker üretiminin ülkemizdeki tarihçesine baktığımızda, Osmanlı zamanındaki teşebbüslerin hiçbirisinin başarıya ulaşamadığını görürüz. İlk başarılı girişim Uşaklı Nuri Şeker'in öncülüğünde 1925'te temeli atılan fabrikadır. Aynı tarihlerde inşaatına başlanmasına rağmen 1926'da tamamlanan Alpullu Şeker Fabrikası ilk Türk şekerini üretmiştir. O tarihten sonra şeker fabrikalarımızın sayısı hızla artmıştır, günümüzde 33 Şeker fabrikası ile hizmet vermekteyiz.

Şeker Nasıl Yapılır;
Toz ve Küp şeker olmak üzere iki çeşidi bulunan şeker üretimi, Şeker Kamışı ve Şeker Pancarından üretilmektedir.

Şeker Kamışından Üretim;
Şeker kamışlarının yaprakları kesildikten sonra işlenir. Yıkanan kamışlar ince ince kıyılır. Sonra merdaneler arasında ezilirken üzerine su püskürtülür. Bu su sayesinde çözelti haline getirilen ham şeker, kimyasal maddelerle işlemden geçirilip filtre edilerek toz şeker halini alır.

Şeker Pancarından Üretim;
Önce pancarın suyu sıkılır. Filtre edilerek yabancı maddeleri ayrılan pancar suyu, daha sonra buharlaştırılarak şeker kristalleri oluşturulur. Kullanılan pancarın kalitesine olarak 7-8 kilogram pancardan sadece 1 kilogram toz şeker üretilir.Küp Şeker Yapımı;
50 kilogramlık çuvallar ile fabrikaya getirilen toz şeker, önce içme suyu ile nemlendirilir. Aldığı nemle birbirine yapışmaya hazır olan toz şeker tanecikleri daha sonra sürekli dönen bir tambur üzerindeki kalıplara doldurulur. Bu kalıplarda preslenen toz şeker tamburdan küp şeker olarak çıkar ve içindeki nemi atması için fırınlarda dinlenmeye bırakılır. Fırınların arasındaki birkaç dakikalık sıcak yolculuğundan sonra iyice kuruyan küp şekerler en son olarak robotlarla ambalajlanır ve satışa hazır hale getirilir. Burada önemli olan nokta şekerin fırınlarda geçirdiği süre: bu süre ne kadar uzun olursa şeker de o kadar sağlıklı olur.

Şeker Fabrikaları ve KONELSİS;
Bu anlayışla KONELSIS tüm Proses noktalarının izlenmesi, tüm proses noktalarının kontrol edilmesi, tüm geçmiş dataların kayıt edilmesi, raporlanması ve kontrolüyle birlikte İşçilik maliyetlerini azaltarak uygulamada karşılaşılan zorlukları ve belirsizlikleri ortadan kaldıran Anahtar Teslimi Otomasyon ve elektrik Çözümleri Üretmektedir.

Şeker Fabrikalarında Otomasyon Çözümlerimiz;


* Enerji Santral Otomasyonu
* Kazan Otomasyonu
* Rafineri Otomasyonu
* Kireç Ocağı Otomasyonu
* Paketleme Otomasyonu
* Şeker Arıtma Tesisi
* PKF Filtre
* Komple Elektrik Otomasyonu
* Elektrik montaj ve devreye alma işlerinin yapılması vb..
kapsamaktadır.

KONELSİS Otomasyon Sistemleri olarak Şeker Fabrikalarının otomasyonlarında profesyonel çalışmalara imza atmaktayız.