Güneş Enerji Santralleri


KONELSİS GES SUNUMU KONELSİS GES KATALOĞU

Güneş Enerji Sistemlerimiz ile alakalı daha detaylı bilgi almak için KONELSİS SOLAR markamızın web sitesini inceleyebilirsiniz.

* Güneş pillerinin çalışma ilkesi, Fotovoltaik olayına dayanır. Fotovoltaik etki ilkesine göre üzerine ışık düşen malzemelerde elektron hareketi olayı gözlemlenir.

* Güneş pilleri üzerine güneş ışığı düştüğünde, güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren yarıiletken malzemelerden oluşan düzeneklerdir.

* Yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire şeklinde biçimlendirilen güneş pillerinin alanları genellikle 100 cm² civarında, kalınlıkları ise 0.2-0.4 mm arasındadır

* Güneş pili yapımında yarı iletken malzemeler kullanılmaktadır. Silisyum kullanılan en yaygın malzeme olmaya devam etmektedir. Güneş pili, tek/çok kristal blok veya tabakadan elde edilerek dilimlenmiş kalın kristal malzemeden veya bir taşıyıcı üzerinde oluşturulmuş çok kristal veya amorf ince film tabakalardan üretilmektedir

On Grid (Şebekeye Bağlantılı) Sistemler:

* Merkezi şebekeye bağlı elektrik üretim sistemi ile istenilen güçte elektrik enerjisi üretimini sağlamak mümkündür. Üretilmesi istenen enerji miktarı tespit edilir. Atmosferden gelen güneş ışınlarının solar modüller üzerine temas etmesi ile DC elektrik enerjisi üretilir. Üretilen enerji yüksek çevrim güçü olan, merkezi şebekeye bağlanabilen invertörler ile merkezi şehir şebeke sistemine bağlanır. Üretilen enerji doğrudan şebeke sistemine gönderilmiş olur.

Şebekeye Satışlı Örnek Sistem

 • Panel
 • Invertör
 • Şebekeye Satış Sayacı
 • Bağlantı Noktası
 • Şebeke
 • Şebekeden tesise alınan elektrik Sayacı
 • Cihazlar

Off Grid(Şebekeden Bağımsız) Sistemler:

 • Atmosferden gelen güneş ışınlarının solar modüller üzerine temas etmesi ile DC elektrik enerjisi üretilir. Üretilen enerji stabil şarj sağlayabilmek için otomatik şarj kontrollü solar regülatörler ile regüle edilir. Solar regülatörlerin regüle ettiği enerji, akü sistemi üzerinde depo edilir.
 • Depo edilen DC elektrik enerjisi otomatik kontrollü, yüksek demeraj güçlerine dayanıklı, tam sinüs sabit çıkış verebilen solar invertörler ile çevrilerek 230 Volt AC çıkış elde edilir. İnvertör çıkışından alınan enerji, kullanılmak istenen sistemin girişine bağlanır.
 • Kullanılması istenen alanın enerji ihtiyacı belirlenerek, kurulması gereken sistem ekipmanları tespit edilir. Depo edilecek enerji miktarı, günlük enerji ihtiyacının en az 3 katı olarak belirlenir. Güneş ışığının az olduğu, az enerji üretilen, çok yoğun bulutlu, yağışlı, karlı havalarda bile enerji kesintisi yaşamadan, stok enerjinizi sorunsuzca kullanılabilir

Kullanılan Ekipmanlar:

       
|Güneş Paneli|   |Solar Kablolar|   |Inverter|   |Sabitleme Aksamları|   |İzleme ve Takip Sistemleri|

Çeşitli Konelsis Güneş Enerji Sistem Uygulamaları:

 • Solar Tarlası Sahada Kurulum
 • Büyük Tesisler Çatıya Kurulum
 • Çatıya Kurulumlar
     

Neden Güneş Enerjisi:

* Artan dünya nüfusuna paralel olarak enerji ihtiyacı ve kullanımının da artması sonucu, dünya fosil enerji kaynakları (kömür, petrol ve doğalgaz) hızla tükenmektedir. Aynı zamanda, bu enerji türleri yaydıkları aşırı CO2 emisyonu nedeniyle iklim değişiklikleri ve küresel ısınmaya, dolayısıyla doğal su kaynaklarının da yok olmasına neden olduklarından istenmeyen enerji türlerine dönüşmüşlerdir. Bu durum, son yıllarda, enerji ihtiyacının karşılanması için güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi zorunlu hale getirmiştir.

Güneş Enerji Santralleri ve KONELSİS Çözümleri:

* KONELSIS tüm Proses noktalarının izlenmesi, tüm proses noktalarının kontrol edilmesi, tüm geçmiş dataların kayıt edilmesi, raporlanması ve kontrolüyle birlikte İşçilik maliyetlerini azaltarak uygulamada karşılaşılan zorlukları ve belirsizlikleri ortadan kaldıran Anahtar Teslimi Otomasyon ve Elektrik Çözümleri Üretmektedir.

     

Komple Anahtar Teslimi Çözümlerimiz:

 • Komple EPC olarak çatı ve arazi güneş projeleri,
 • Havai Hatlar,
 • Komple proje mühendislik,müşavirlik hizmetleri,
 • Arazi saha düzeltme,
 • Orta gerilim,alçak gerilim hücre ve panoları,
 • Konstrüksiyon sistemleri,
 • Scada Sistemleri,
 • Komple elektrik makina ve montaj işleri.