Rüzgar Enerji Santralleri

Rüzgar Santralleri:

* Rüzgâr enerjisi, rüzgârdaki kinetik enerjiyi önce mekânik enerjiye daha sonrada elektrik enerjisine dönüştüren sistemdir. Bir rüzgâr türbini genel olarak kule, jeneratör, hız dönüştürücüleri (dişli kutusu), elektrik elektronik ekipmanlar ve pervaneden oluşmaktadır.Rüzgârın kinetik enerjisi motorda mekânik enerjiye dönüştürülür.Rotor milinin devir hareketi hızlandırılarak gövdedeki jeneratöre aktarılır.Jeneratörden elde edilen elektrik enerjisi aküler vasıtasıyla depolanarak veya doğrudan alıcılara aktarılır.

Rüzgar Türbini:

* En basit anlamda bir rüzgar türbini 3 bölümden oluşur.

 • Pervane Kanatları:
 • * Rüzgar estiği zaman pervanenin kanatlarına çarparak onu döndürmeye başlar. Bu sayede rüzgar enerjisi ile kinetik(hareket) enerjisi elde edilmiş olur. Pervaneler rüzgar estiğinde aynı yönde dönecek şekilde tasarlanmışlardır.

 • Şaft:
 • * Pervanelerin dönmesiyle ona bağlı olan şaft da dönmeye başlar. Şaftın dönmesiyle d e motor içinde hareket oluşur ve motorun çıkışında elektrik enerjisi sağlanmış olur.

 • JeneratörPervane Kanatları:
 • * Oldukça basit bir çalışma yöntemi vardır. Elektromanyetik indüksiyon ile elektrik enerjisi üretmiş olur. Küçük oyuncak arabalardaki elektrik motoruna benzer bir sistemdir. İçinde mıknatıslar bulunur. Bu mıknatısların ortasında da ince tellerle sarılmış bir bölüm bulunur. Pervane şaftı döndürdüğü zaman motor içindeki bu sarım bölgesi, etrafındaki mıknatısların ortasında dönmeye başlar. Bunun sonucunda da alternatif akım (AC) oluşur.

Rüzgar Santralleri ve KONELSİS Çözümleri:

* Konelsis Biyoenerji santrallerinde anahtar teslimi elektrik ve otomasyon hizmeti vermektedir.

* Konelsis, biyoenerji santralleri elektrik sistemlerinde ve enerjinin izlenmesi-yönetilmesi konularında SCADA sistem çözümleri sunmaktadır.

 • Y.G. (Yüksek Gerilim) primer ve sekonder sistemlerin,
 • O.G. (Orta Gerilim) kesicilerinin ve ayırıcılarının,
 • A.G. (Alçak Gerilim) panolarının ve şalterlerinin,
 • Jeneratörlerin,
 • Gaz Motorlarının,
 • Trafoların,
 • Koruma rölelerinin,
 • Akım, gerilim, güç, aktif- reaktif güç bilgilerinin, enerji analizörlerinin,
 • Sayaçların,
 • Yardımcı servislerin, UPS ve Redresörlerin,

* KONELSIS tüm Proses noktalarının izlenmesi, tüm proses noktalarının kontrol edilmesi, tüm geçmiş dataların kayıt edilmesi, raporlanması ve kontrolüyle birlikte İşçilik maliyetlerini azaltarak uygulamada karşılaşılan zorlukları ve belirsizlikleri ortadan kaldıran Anahtar Teslimi Otomasyon ve Elektrik Çözümleri Üretmektedir..

 

PLC Panoları:

 • Schneider; Modicon Quantum, Premium, M340 Çözümleri,
 • Siemens; S7 400, S7 300 PLC Çözümleri,
 • Scada Sistem Donanımı,
 • Schneider Vijeo Citect Scada Yazılımı,
 • Siemens WinCC Scada Yazılımı,
 • Santral’e Web üzerinden Uzaktan Erişim,
 • Fiber Optik Kablo, Bakır Kablo İle Haberleşme Altyapısı,
 • Ethernet Switchler,
 • 110VDC/ 24VDC Akü Redresör Grupları,
 • MGE/APC Kesintisiz Güç Kaynağı,
 • Tesis (Common/ Plant) PLC Panosu,
 • Ünite PLC Panosu,
 • Yükleme Havuzu/ Regülatör PLC Panosu,
      
     

Komple Anahtar Teslimi Çözümlerimiz:

 • O.G. (Orta Gerilim) Şalt tesisleri ve kesicileri,
 • A.G. (Alçak Gerilim) dağıtım panoları,
 • Kompanzasyon panoları ve harmonik filtrasyonu,
 • MCC (Motor Control Center) Panoları,
 • PLC/RTU sistemlerinin kurulması mühendislik hizmetleri,
 • SCADA/DCS Sistemlerinin kurulması ve mühendislik hizmetleri,
 • Saha Enstrümantasyonunun temini ve kalibrasyonlarının yapılması,
 • Elektrik montaj ve devreye alma işlerinin yapılması vb.