Local Panolar

  • Local Panoların üzerine montaj sonunda gerekli uyarı ve ikaz işaretleri asılmaktadır.
  • Local Panolarımızda 1 adet âcil durdurma butonu mevcuttur.
  • Local Panolarımızın üzerine gerektiğinde manuel olarak kullanmak üzere butonlar yerleştirilmektedir.