O.G. Panoları

Transformatörler kullanılarak 34 kV seviyesine yükseltilen gerilim seviyesi Orta gerilim OG olarak tanımlanmaktadır. OG sistemler 'de gerilim seviyesinin yüksek olması sebebi ile kablolar ve devre kesicilerin yalıtım ve güvenlik seviyeleri çok daha yüksek olarak imal edilmektedirler. 34kV seviyesine ulaşan enerjinin güvenli ve kontrollü bir biçimde enerji nakil hattına verilmesi için OG hücreler kullanılması gerekmektedir. Enerji bağlantı noktasından ya da santralden kaynaklanan sorunlar sebebi ile çift taraflı koruma sağlanması için ani açma ve kapamalar yapan kesiciler kullanılmaktadır.

OG hücreler ile bakım onarım çalışmaları vb. enerji kesintisi yapılması gereken durumlarda enerjinin kesiciler yardımı ile kesilmesine müteakip ayırıcılar kullanılarak kontrol ikinci bir koruma sağlanarak çift emniyetli olarak sistemin enerjisi kesilmektedir.