KARİYER

Konelsis'in hedefi, küreselleşme ile birlikte hızla gelişen teknoloji sonucu, "insan" kavramının daha da önem kazanması ile işletmelerdeki başarının, insan kaynağının niteliğine ve etkinliğine bağlı olduğu gerçeğinden hareketle, Konelsis'in asıl rekabet gücünü oluşturan; yeteneklerini ve becerilerini geliştirmiş, sürekli eğitim alan, her çeşit bilgiye ulaşmasını ve onu kullanmasını bilen, kalite bilinci yüksek, yaratıcılığını sürekli geliştiren insan kaynağı oluşturmaktır. Bu nedenle Konelsis, çalışma koşullarını yasalara ve Toplu İş Sözleşmesine uygun, çalışanın ihtiyaç ve istemleri doğrultusunda oluşturmuştur.

Zamanın geçmesiyle ve teknolojinin ilerlemesiyle yeni iş fırsatları doğuyor.Her yenilik kendisiyle beraber yeni bir kapının aralanmasını sağlıyor.Değişime uyum sağlayan,kendisini geliştiren,insan odaklı çalışan firmamızda bir adım ilerisi için bizimle YENİDEN var olabilirsiniz.