SektörlerimizEnerji

Hidroelektrik Santralleri (HES)
Güneş Enerjisi Santralleri
Bİ̇O Gaz Enerji Santralleri (BES)
Rüzgar Enerjisi Santralleri
Termik Santraller
Jeotermal Enerji Santralleri (JES)

Su

İçme Suyu Arıtma Tesisleri
Atık Su Arıtma Tesisleri
Pompa İstasyonları
Derin Kuyu
Derin Deniz Deşarj

Maden

Çimento Fabrikaları
Alçı Fabrikaları
Kireç Fabrikaları
Bor Tesisleri
Gümüş Tesisleri
Altın Tesisleri

Diğer Sektörler

Tesis Proses Otomasyonları
Maden İşleme Tesisleri
Demir Çelik Endüstrisi
Tünel Otomasyon Sistemleri
Asfalt Plenti
Deterjan Fabrikaları