Giriş;

* Bundan 20 – 30 milyon yıl önce, bugün Anadolu diye adlandırdığımız kara parçası oluşurken buharlaşan denizlerden bizlere milyonlarca ton alçı taşı miras kaldı. Anadolu' da alçı kullanılışı 10.000 yıl öncesine gitmektedir.

Alçı Tarihi:

* Alçı, binlerce yıldır birçok alanda ve çok sayıdaki yararları ile insanlığın hizmetinde olmuş ve çağdaş yapı malzemeleri arasında da yerini almıştır. Alçı taşı (jips) doğal olarak oluşan ve bileşiminde iki molekül su bulunduran bir Kalsiyum Sülfat mineralidir. (CaSO4 2H2O) Alçı taşının bünyesinde yarım molekül su kalacak şekilde, ısıtılması ve öğütülmesi ile Alçı elde edilir. Alçı suyla karıştırılınca tekrar katılaşarak bağlayıcılık özelliği taşıyan bir yapı malzemesine dönüşür.

* Günümüz koşullarında yoğun şehirleşme karşısında, insanlar, sıkıştırılışmış iş ve yaşam alanlarından kurtulmak amacıyla bulundukları mekânları çağdaş, aydınlık ve zevkli ortamlar haline getirmek için uygulaması kolay, ekonomik, insan ve çevre sağlığına yararlı çağdaş ürünlerin kullanımı peşindedir.

* İnsan yaşama ortamını kendi istekleri yönünde değiştirirken doğadan kopmamaya ve doğaya zarar vermemeye özen göstermek zorundadır. Eğer üretimi ve işlenmesi sırasında en az enerji harcanan, kullanım ömrünü tamamlayınca doğa tarafından kolayca dönüşüme uğratılan, hem üretim aşamasında, hem de yakılması sırasında doğayı kirletmeyen ve kanserojen maddelerin ortaya çıkmasına neden olmayan malzemeler seçmeye özen gösterilirse doğal dengeyi korumaya katkıda bulunmuş oluruz.

* Kalkınmış ülkelerin tüketimleri incelendiğinde alçının inşaat sektöründeki önemi gün geçtikçe ivme kazanmaktadır. Bu Sektöründe kullanılacak malzemelerin seçiminde enerji-malzeme orantısında üretim teknikleri dikkate alınmalı, karbondioksit ile hava ve çevre kirlenmesi dengeleri hesaba katılmalıdır. Alternatiflerden en az zararlısı seçilmelidir.

  

Alçı ve Türkiye:

Ülkemizde Alçı tüketimi genel anlamda;

 • % 5' i zirai amaçlı,
 • %10–15 kadarı ise endüstriyel kullanım olarak adlandırılabilecek uygulamalarda tüketilmekte,
 • %75- 80’lik geri kalan kısım ise inşaat sektöründe kullanılan alçı türlerinin imalatında tüketilmektedir.

* Ülkemizde alçı taşının yaygın olarak bulunduğu yöreler: Kırıkkale (Keskin ve Delice), Sivas (Ulaş), Erzurum (Aşkale), Afyon(Emirdağ), Aydın (Yazı kent), Denizli (Buldan, Güney, Honaz, Sarayköy), Siirt (Kurtalan), Niğde (Ulukışla), Mersin (Tarsus), Hatay (Arsuz), Çankırı, Çorum (Çukur köy, Bayat, ), Amasya (Vezirköprü), Balıkesir (Susurluk), Kütahya, Ankara (Bala, Ayaş, Şereflikoçhisar) bölgelerinden çıkarılmaktadır. Alçı taşı fabrikaları bu bölgelerde yoğun olarak faaliyet vermektedir.

Alçı ve KONELSİS:

* Bu Proseslerin modern ve enerji verimliliği yüksek günümüz standartlarına ulaşabilmesi insan inisiyatifinin sıfıra indirgenerek maksimum üretime ulaşmasıyla sağlanacaktır.

Alçı fabrikalarının modern ve enerji verimliliği yüksek günümüz standartlarına ulaşabilmesi ancak tüm Prosesin Otomasyon sistemine entegre edilebilmesi ile mümkün olacaktır.

* Doğru Üretim; maksimum verimlilik, kolay ürün takibi, uzun vadede ucuz işçilik, proses kontrolünde ancak teknoloji kullanarak ve insan inisiyatifi olmaksızın yapılabilmektedir. Tüm Prosesler gibi ALÇI fabrikalarında da temel esas sistemdeki her türlü çalışma, arıza durumlarını ve oluşabilecek olumsuz olayları doğru analiz etmek, doğru değerlendirmek ve bu sonuçlara göre ani mudahalelerin doğru yapılmasından geçmektedir. Bu da ancak Otomasyon sistemiyle mümkün olabilecektir.

* Bu anlayışla KONELSIS tüm Proses noktalarının izlenmesi, tüm proses noktalarının kontrol edilmesi, tüm geçmiş dataların kayıt edilmesi, raporlanması ve kontrolüyle birlikte İşçilik maliyetlerini azaltarak uygulamada karşılaşılan zorlukları ve belirsizlikleri ortadan kaldıran Anahtar Teslimi Otomasyon ve Elektrik Çözümleri Üretmektedir.

   

Komple Anahtar Teslimi Çözümlerimiz;

 • O.G. (Orta Gerilim) Şalt tesisleri ve kesicileri,
 • A.G. (Alçak Gerilim) dağıtım panoları,
 • Kompanzasyon panoları ve harmonik filtrasyonu,
 • MCC (Motor Control Center) Panoları,
 • PLC/RTU sistemlerinin kurulması mühendislik hizmetleri,
 • SCADA/DCS Sistemlerinin kurulması ve mühendislik hizmetleri,
 • Saha Enstrümantasyonunun temini ve kalibrasyonlarının yapılması,
 • Elektrik montaj ve devreye alma işlerinin yapılması vb.

* Gelişen bilişim, elektrik, elektronik teknolojisi ile birlikte otomasyon ve elektrik sektöründe kullanılan ürünlerde hızlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Konelsis bu teknolojik yarışta sektöründe lider Siemens ve Schneider Electric system partnerliği ile otomasyon çözümleri sunmaktadır.

 • Dozaj Bant Kantarları
 • Bant Kantarları
 • Tartım Üniteleri
 • Tam Otomatik Dönel Paketleme Makineleri

* Ayrıca müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre Alçı Prosesinde komple anahtar teslimi otomasyon çözümleri üretmekle birlikte lokal çözümlerde sunmaktayız.

 • Mobil Kırma Ünitesi,
 • Fabrika Kırma Eleme Ünitesi,
 • Kalsinasyon Ünitesi,
 • Öğütme ve Ayrıştırma Ünitesi,
 • Stoklama Ünitesi,
 • Kuru Karışım Ünitesi,
 • Perlit Genleştirme Ünitesi,
 • İnce Kalsit Besleme Ünitesi,
 • Söndürülmüş Kireç Besleme Ünitesi,
 • Kaba Kalsit Öğütme ve Besleme Ünitesi,
 • Basınçlı Hava Ünitesi,
 • Filtre Şoklama Üniteleri,
 • MCC (Motor Kontrol) Panoları,
 • PLC Panoları,
 • Scada Sistemleri,

* Konelsis Otomasyon Sistemleri olarak ALÇI fabrikalarının otomasyonlarında profesyonel çalışmalara imza atmaktayız. Bu Proseslere örnek Doğaner Alçı (Bala), Aymaş Alçı Fabrikası (Bala), Alçim alçı (Kıbrıs) vs.. verilebilir. Daha ayrıntılı bilgi almak için Şirketimizle irtibata geçebilirsiniz.