Bor Elementi

Bor, periyodik tabloda B simgesi ile gösterilen, atom numarası 5, atom ağırlığı 10,81 olan metalle ametal arası yarı iletken özelliğe sahip bir elementtir. Bor tabiatta hiçbir zaman serbest halde bulunmaz. Doğada yaklaşık 230 çeşit bor minerali olduğu bilinmektedir.

Çeşitli metal veya ametal elementlerle yaptığı bileşiklerin gösterdiği farklı özellikler, endüstride birçok bor bileşiğinin kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bor, bileşiklerinde metal dışı bileşikler gibi davranır, ancak, farklı olarak saf bor, karbon gibi elektrik iletkenidir. Kristalize bor görünüm ve optik özellikleri açısından elmasa benzer ve neredeyse elmas kadar serttir.

Borun saf elementi ilk kez 1808 yılında Fransız kimyager J.L.Gay-Lussac ve Baron L.J. Thenard ile İngiliz kimyager H. Davy tarafından elde edilmiştir.

Atomik Yapısı

+ Atomik Çapı: 1,17Å
+ Atomik Hacmi: 4,6cm3/mol
+ Kristal yapısı: Rhombohedral
+ Elektron Konfigürasyonu: 1s2 2s2p1
+ İyonik Çapı: 0,23Å
+ Elektron Sayısı (yüksüz): 5
+ Nötron Sayısı: 6
+ Proton sayısı: 5
+ Valans Elektronları: 2s 2p 1

Kimyasal Özellikler

+ Elektrokimyasal Eşdeğer: 0,1344g/amp-hr
+ Elektronegativite (Pauling): 2,04
+ Füzyon Isısı: 50,2kJ/mol
+ İyonizasyon potansiyeli :
+ Birinci: 8,298
+ İkinci: 25,154
+ Üçüncü: 37,93
+ Valans elektron potansiyeli (-eV): 190

Fiziksel Özellikler

+ Atomik Kütlesi: 10,811
+ Kaynama Noktası: 4275K 4002°C 7236°F;
+ Termal Genleşme Katsayısı: 0,0000083cm/cm/°C (0°C)
+ Kondüktivite:
+ Elektriksel: 1,0E -12 106/cm
+ Termal: 0,274 W/cmK
+ Yoğunluk: 2,34g/cc @ 300K
+ Görünüş: Sarı-Kahverengi ametal kristal.
+ Elastik Modülü:
+ Bulk: 320/GPa
+ Atomizasyon Entalpisi: 573,2 kJ/mole @ 25°C
+ Füzyon Entalpisi: 22,18 kJ/mole
+ Buharlaşma Entalpisi: 480 kJ/mole
+ Sertlik:
+ Mohs: 9,3
+ Vickers: 49000 MN m-2
+ Buharlaşma Isısı: 489,7kJ/mol
+ Ergime Noktası: 2573K 2300°C 4172°F
+ Molar Hacmı: 4,68 cm3/mole
+ Fiziksel Durumu: (20°C & 1atm): Katı
+ Spesifik Isısı: 1,02J/gK
+ Buhar Basıncı: 0,348Pa@2300°C