Giriş;

* "Çimento" kelimesi, yontulmuş taş kırıntısı anlamındaki Latince “caementum” kelimesinden türemiştir. Daha sonra bu kelime hidrolik bağlayıcı anlamında kullanılmaya başlamıştır. Çimento daha geniş anlamıyla başlıca silisyum, kalsiyum, alüminyum ve demir oksitleri içeren hammaddelerin sinterleşme derecelerine kadar pişirilmesi ile elde edilen yarı mamul madde olan klinkerin, tek veya daha fazla katkı maddesi katılarak öğütülmesi ile üretilen hidrolik bağlayıcı maddelere denir.

Çimento Tarihi:

* Çimentonun tarihi antik çağlara kadar uzanmaktadır. Bağlayıcı olarak kullanılan en eski maddelerin normal ve hidrolik kireç olduğu tespit edilmiş ve Önceleri, İngiltere de safsızlık oranı fazla olan kireç taşından çimento üretmiş daha sonra da kil ve kireç taşından 1813 yılında Fransa’ da, 1822 yılında da ise İngiltere’ de çimento üretimine geçilmiştir. 1824 yılında İngiltere’de çimento “Portland Çimentosu” olarak standardize edilmiş ve de dünyada 1926 yılından itibaren de Portland Çimento Birliğinde Portland çimentosu ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bunun yanında, birçok ülkede bu konuda çok sayıda bilimsel çalışma yapılmış ve hidrolik çimentonun gelişimi adım adım sürmüştür.

Türkiye'de Çimento:

* Türkiye'nin en eski ve önemli sanayi sektörlerinden olan çimento özellikle 70'li yıllardan sonra yaptığı ataklarla Türkiye'yi dünya çimento liginin önemli üreticileri arasına sokmuştur. Türkiye'de ilk çimento fabrikası 1911 yılında 20,000 ton/yıl kapasite ile İstanbul Darıca’da kurulmuştur. Darıca’da ki fabrikayı 1926'da Ankara, 1930'da Kartal ve Zeytinburnu'nda kurulan fabrikalar izlemiştir. Çimento sektöründe 1998 yılına gelindiğinde 37.488 milyon ton/yıl üretim ile Çimento üretimi açısından Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yükselmiştir. Bu Proseslerin modern ve enerji verimliliği yüksek günümüz standartlarına ulaşabilmesi insan inisiyatifinin sıfıra indirgenerek maksimum üretime ulaşmasıyla sağlanacaktır.

   

Çimento ve Otomasyon

* Çimento Proseslerin modern ve enerji verimliliği yüksek günümüz standartlarına ulaşabilmesi insan inisiyatifinin sıfıra indirgenerek maksimum üretime ulaşmasıyla sağlanacaktır. Buda ancak tum sistemin OTOMASYON'alınmasıyla mumkun olabilecektir.

Çimento ve KONELSİS:

* Bu anlayışla KONELSIS tüm Proses noktalarının izlenmesi, tüm proses noktalarının kontrol edilmesi, tüm geçmiş dataların kayıt edilmesi, raporlanması ve kontrolüyle birlikte İşçilik maliyetlerini azaltarak uygulamada karşılaşılan zorlukları ve belirsizlikleri ortadan kaldıran Anahtar Teslimi Otomasyon ve Elektrik Çözümleri Üretmektedir.

   

Komple Anahtar Teslimi Çözümlerimiz;

 • O.G. (Orta Gerilim) Şalt tesisleri ve kesicileri,
 • A.G. (Alçak Gerilim) dağıtım panoları,
 • Kompanzasyon panoları ve harmonik filtrasyonu,
 • MCC (Motor Control Center) Panoları,
 • PLC/RTU sistemlerinin kurulması mühendislik hizmetleri,
 • SCADA/DCS Sistemlerinin kurulması ve mühendislik hizmetleri,
 • Saha Enstrümantasyonunun temini ve kalibrasyonlarının yapılması,
 • Elektrik montaj ve devreye alma işlerinin yapılması vb.

Gelişen bilişim, elektrik, elektronik teknolojisi ile birlikte otomasyon ve elektrik sektöründe kullanılan ürünlerde hızlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Konelsis bu teknolojik yarışta sektöründe lider Siemens ve Schneider Electric system partnerliği ile otomasyon çözümleri sunmaktadır.

Ayrıca müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre Prosesinde komple anahtar teslimi otomasyon çözümleri üretmekle birlikte lokal çözümlerde sunmaktayız

Bunlara Örnek Verecek Olursak;

 • Hammadde Hazırlama Ünitesi (Kırma ve Stoklama), (Quarry),
 • Ön Homojenize Ünitesi (Preblending),
 • Farin değirmeni ünitesi (Proportioning,Blending,Grinding),
 • Kömür Değirmeni Ünitesi,
 • Fırın Ünitesi
 • Klinker soğuma ve nakil ünitesi, (Preheater Tower),
 • Çimento Değirmeni Ünitesi, (Kiln,Clinker Cooler,Finish Grinding),
 • Paketleme Ünitesi, (Bagging and Shipping),
 • Filtre Şoklama Üniteleri,
 • Tromel Kurutucu Ünitesi,
 • Mixing Tesisi,
 • Kül Sepere Tesisi,
 • Elektrofiltre Ünitesi,
 • Bacagazı Otomasyonu,
 • PLC Panoları,
 • Scada Sistemleri,

* Ayrıca Konelsis olarak ÇİMENTO fabrikalarında büyük önem arz eden makineler için de anahtar teslimi çözümlerimiz;

  
 • Dozaj Bant Kantarları
 • Bant Kantarları
 • Tartım Üniteleri,
 • Çarpma Plakalı Kantarları,
 • Tam Otomatik Dönel Paketleme Makineleri,

* Konelsis Otomasyon Sistemleri olarak çimento fabrikalarının otomasyonlarında profesyonel çalışmalara imza atmaktayız . Bu Proseslere örnek Özgür Çimento (Antalya), Hat Çimento (Soma, Aşkale), Fernas (ÇAN Öğütme) vs.. verilebilir. Daha ayrıntılı bilgi almak için Şirketimizle irtibata geçebilirsiniz.