Silver:

* Silver, symbol Ag is white, shiny, precious metallic element. Atomic number Z = 47, M = atomic weight of 107.868 g.

* Precious and noble metals, one silver, naturally affected in the air and the earth, in pure form. With this feature, silver is one of the oldest known metals with copper and gold.

Silver Date:

* Silver has been known since ancient times, but still it was discovered after gold and copper. Although Gold least, due to spread all over the world have been used before. Although silver is of course also less, it's in too deep. Silver in the year 3100 BC the Egyptians and is reportedly used by the Chinese and Persians in the year 2500 BC. In Greek history to the silver mines are found in Athens. BC 800yıl towards silver, as money began to be used in the vicinity of the Nile. Silver is alleged to have started processing the first Romans. Industry progresses began work on more complex and impure silver sprouts. Today, a large proportion of silver, copper, lead and çinkoüretim derived from the byproducts.

Production:

* Silver, the date is separated from the ore by various methods. One of the oldest methods is mixing method with lead. In this method, silver ores or silver impure product is dissolved in a simple oven with lead or lead and silver-lead ore mixture is obtained. Here is an easy way to gain pure silver.

* Still another method is the amalgam method. Slurried silver ore was treated with Mercury salt and elemental silver is obtained. Furthermore, other methods such as silver cyanate acquisition methods have been developed.

Areas of use:

* Silver 'reputation was consumed we will sort the fields; photo industry, electronics, money should be fine, ornaments and jewelry making, alloys, dental 't. Also, oil is artificial rain, in the production of mirror glaze, computer relay contacts, because the construction of the battery power has been very well spent and that kullanılmaktadır.gü easily become wire, electrical wire was used. But the value of rarity and therefore no longer available for this purpose. Rather ornaments in production today, in making mirrors, photography, and some medications used in the preparation of the alloy. Some silver coins, 90% silver, was made from 10% copper alloy. Silver goods (92.5% 07,5% copper + silver) is used.

* Saf gümüş, aynı zamanda asetik asit, boyalar ve fotoğraf maddeleri elde etmede de kullanılır. Keza toz halinde gümüş, cam ve ahşabı elektrik iletkeni yapmak için yeni seramik tipi kaplama işlerinde kullanılmaktadır.

* Gümüş zeolitler, acil durumlarda, deniz suyundan içilebilir su elde etmek için kullanılabilmektedir

Maden İşleme Tesisleri ve Otomasyon:

* Her türlü madeni (altın, gümüş, bakır, krom, demir, kömür, vb.) işleme ve zenginleştirme prosesleri birbirini takip eden karışık işlemlerin sonucunda olmaktadır. Bu işlemlerin her adımında, istenilen ürün kalitesini yakalamak için, tüm ekipmanların düzgün bir şekilde kontrol edilmesi, izlenmesi ve raporlanması büyük önem taşır.

* Doğru Üretim; maksimum verimlilik, kolay ürün takibi, uzun vadede ucuz işçilik, proses kontrolünde ancak teknoloji kullanarak ve insan inisiyatifi olmaksızın yapılabilmektedir. Tüm prosesler gibi MADEN İŞLEME TESİSLERİNDE temel esas sistemdeki her türlü çalışma, arıza durumlarını ve oluşabilecek olumsuz olayları doğru analiz etmek, doğru değerlendirmek ve bu sonuçlara göre ani müdahalelerin doğru yapılmasından geçmektedir. Bu da ancak Otomasyon sistemiyle mümkün olabilecektir.

     

Maden İşleme Tesisleri ve KONELSİS:

* Bu anlayışla KONELSIS tüm Proses noktalarının izlenmesi, tüm proses noktalarının kontrol edilmesi, tüm geçmiş dataların kayıt edilmesi, raporlanması ve kontrolüyle birlikte işçilik maliyetlerini azaltarak uygulamada karşılaşılan zorlukları ve belirsizlikleri ortadan kaldıran Anahtar Teslimi Otomasyon ve Elektrik Çözümleri Üretmektedir.

     

Komple Anahtar Teslimi Çözümlerimiz;

  • O.G. (Orta Gerilim) Şalt tesisleri ve kesicileri,
  • A.G. (Alçak Gerilim) dağıtım panoları,
  • Kompanzasyon panoları ve harmonik filtrasyonu,
  • MCC (Motor Control Center) Panoları,
  • PLC/RTU sistemlerinin kurulması mühendislik hizmetleri,
  • SCADA/DCS Sistemlerinin kurulması ve mühendislik hizmetleri,
  • Saha Enstrümantasyonunun temini ve kalibrasyonlarının yapılması,
  • Elektrik montaj ve devreye alma işlerinin yapılması vb.