Giriş;


KONELSİS SU SUNUMU

KONELSİS SU KATALOĞU

* Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı enerji ile sürekli bir döngü halindedir. İnsanlar, İhtiyaçları için suyu bu döngüden alır ve kullandıktan sonra tekrar aynı döngüye iade ederler. Bu süreç sırasında suya karışan maddeler, suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini değiştirerek "su kirliği" denilen durumun ortaya çıkmasını sağlar

Pollisyon ve Atık Su Arıtma Sistemleri;

* Su kirliliği, su kaynağının fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde olur. Böylece su kirlenmesi suya bağlı ekosistemlerin etkilenmesine, dengelerin bozulmasına ve giderek doğadaki tüm suların sahip oldukları kendi kendini temizleme kapasitesinin azalmasına veya yok olmasına yol açabilir. “Su” içinde bulunduğumuz yüzyılda sanayileşme ile doğru orantılı olarak kirlenmesi sonucu insan hayatının sürdürülebilirliğini tehlike altına almıştır. Bu amaçla ülkelerin doğal hazineleri olan suyu koruma ve kirliliği kontrol alma çabaları artırmış bu konuda da; bilinçli su tüketimi ve su kirliliğini önleyici yaptırımlar yasalaşmıştır.

Atık Su Arıtma Sistemleri ve Türkiye;

* Ülkemizde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 31 Aralık 2004 Tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik, 9 /8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 ve 11. maddelerine ve 1.5.2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bu yönetmelik su kaynaklarının kirletilmesinin önlenmesini; Ülkemizin sosyoekonomik şartları ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları belirlemektedir.

* Bu çerçevede; su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım araçlarını Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları’nın kalitesinin korunması, iyileştirilmesi ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları belirlemektir. Bu yönetmelik su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarını, su kalitesinin korunmasına ilişkin planlama esasları ve yasaklarını, atık suların boşaltım ilkelerini ve boşaltım izni esaslarını, atık su altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak izleme ve denetleme usul ve esaslarını kapsar. Bu gerekçe ile atık su arıtma tesislerine ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Bu nedenle;

 • Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş suların,
 • Maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinde kimyasal değişime uğramış suların,
 • İmalata dayalı proseste, soğutma-ısıtma sistemlerinde veya işletmenin herhangi bir noktasında kimyasal yapısı değişmiş veya ısısı değişmiş suların,

Atık Su Arıtma Tesisleri ve Otomasyon;

* Yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya deşarj edildikleri alıcı ortamın doğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için, Atık su arıtma tesisleri kurulmaktadır. Atık Su Arıtma Proselerinin modern ve enerji verimliliği yüksek günümüz standartlarına ulaşabilmesi ancak tüm Prosesin Otomasyon sistemine entegre edilebilmesi ile mümkün olacaktır.

* Doğru Üretim; maksimum verimlilik, kolay ürün takibi, uzun vadede ucuz işçilik, proses kontrolünde ancak teknoloji kullanarak ve insan inisiyatifi olmaksızın yapılabilmektedir. Tüm Prosesler gibi Atık Su Arıtma Prosesleri’nde temel esas sistemdeki her türlü çalışma, arıza durumlarını ve oluşabilecek olumsuz olayları doğru analiz etmek, doğru değerlendirmek ve bu sonuçlara göre ani müdahalelerin doğru yapılmasından geçmektedir. Bu da ancak Otomasyon sistemiyle mümkün olabilecektir.

   

Atık Su Arıtma Tesisleri ve KONELSİS;

* Bu anlayışla KONELSIS tüm Proses noktalarının izlenmesi, tüm proses noktalarının kontrol edilmesi, tüm geçmiş dataların kayıt edilmesi, raporlanması ve kontrolüyle birlikte İşçilik maliyetlerini azaltarak uygulamada karşılaşılan zorlukları ve belirsizlikleri ortadan kaldıran Anahtar Teslimi Otomasyon ve Elektrik Çözümleri Üretmektedir.

Komple Anahtar Teslimi Çözümlerimiz;

 • O.G. (Orta Gerilim) Şalt tesisleri ve kesicileri,
 • A.G. (Alçak Gerilim) dağıtım panoları,
 • Kompanzasyon panoları ve harmonik filtrasyonu,
 • MCC (Motor Control Center) Panoları,
 • PLC/RTU sistemlerinin kurulması mühendislik hizmetleri,
 • SCADA/DCS Sistemlerinin kurulması ve mühendislik hizmetleri,
 • Saha Enstrümantasyonunun temini ve kalibrasyonlarının yapılması,
 • Elektrik montaj ve devreye alma işlerinin yapılması vb.

* Gelişen bilişim, elektrik, elektronik teknolojisi ile birlikte otomasyon ve elektrik sektöründe kullanılan ürünlerde hızlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Konelsis bu teknolojik yarışta sektöründe lider Siemens ve Schneider Electric system partnerliği ile otomasyon çözümleri sunmaktadır. İçmesuyu Arıtma Prosesinde komple anahtar teslimi otomasyon çözümleri üretmekle birlikte lokal çözümlerde sunmaktayız.

* Ayrıca müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre Atık Su Arıtma Proseleri’nde komple anahtar teslimi otomasyon çözümleri üretmekle birlikte lokal çözümlerde sunmaktayız.

Bunlara örnek verecek olursak;

 • Kaba Izgara Ünitesi,
 • İnce Izgara Ünitesi,
 • Giriş Pompa İstasyonu Ünitesi,
 • Kum ve Yağ Tutucu Ünitesi,
 • Selektör Tankı Geri Devir ve Fazla Çamur İst. Ünitesi,
 • Havalandırma Tankları Anaerobik Bölüm Ünitesi,
 • Son Çökeltme Havuzları,
 • Mekanik Çamur Yoğ. Ve Çamur Susuzlaştırma Ünitesi,
 • Körük Ünitesi,
 • MCC (Motor Kontrol) Panoları,
 • Piyano Tip AKEP (Ana Kontrol Ekipman Panosu) Panoları,
 • PLC Panoları,
 • Scada Sistemleri

* Konelsis Otomasyon Sistemleri olarak Atık Su Arıtma Proselerinin otomasyonlarında profesyonel çalışmalara imza atmaktayız. Daha ayrıntılı bilgi almak için Şirketimizle irtibata geçebilirsiniz.