Giriş;


KONELSİS SU SUNUMU

KONELSİS SU KATALOĞU

* İlk bakışta dünyamızın su kaynakları sınırsız gibi görünse de bu konunun derinliklerine indiğimiz zaman bu kaynağın hiç de böyle olmadığını fark ediyoruz. Gezegenimizin üçte ikisi sularla kaplı olmasına rağmen bunun sadece % 2, 53’ü tatlı sudan (içme suyu) ibarettir. Bu içme suyu oranının % 69, 7’si donmuş halde, kutuplarda veya dağlarda geri kalan % 30’u ise kaynak suyu’ndan (yeraltı sularıdır) ibarettir. Bahsedilen iki kaynağında normal içme suyuna dönüştürmek meşakkatli ve maliyetlidir. Dünya üzerinde nüfus ve sanayileşmeyle doğu orantılı su kaynakları kirlenmiş ve tüketimi artmıştır. Son dönemlerde ise suyun önemi iyiden iyiye artmış Global ısınma doğrultusunda aşırı su tüketimi, endüstri alanlarında tüketilen su miktarı ve tarım alanlarının sulanması bunu takip eden nedenlerdir.

İçme Suyu Arıtma sistemlerinin Tarihçesi;

* Endüstrileşme döneminden önce yaşayan insanlar geleneksel olarak sürdürdükleri yaşamlarında suya büyük önem veriyor, onu verimli ve tasarruflu kullanıyorlardı. Birçok kültür suyu daha etkili kullanmak için bugün bile bizi hayrete düşüren çok gelişmiş su sistemleri kullanmaktaydılar. Bugün İspanya’nın Alpujarras bölgesinde bulunan kanal ve su depolama sistemleri ile Asya’nın birçok pirinç tarlalarında görülen taraçalar bunlara örnektir. Teknik gelişme ve endüstrileşme ile gelen yaşam tarzı, suyun fazla kullanılmasını gerektirdiğinden, devasa barajlar inşaat edilmiş, bu barajlar da nehirlerin kurumasına ve ekolojik-doğal dengenin değişmesine, bozulmasına sebep olmuştur.

Su Kaynaklarının Yeryüzündeki Dağılımları ve İnsan Sağlığı;

* Su kaynakları dünya yarım küresine değişik oranlarda dağılmış bulunmaktadır. Kuzey yarım kürede su kaynakları daha çok görülürken, çöllerin yaygın olarak rastlandığı kurak bölgelerde su kaynakları oldukça kıt bulunmaktadır. En azından, insanlar ona ulaşmak için büyük zahmetlere katlanmak zorunda kalmaktadırlar. Susuz hayat mümkün olmadığından temiz olmayan suları tüketmek zorunda kalan insanlar, bulaşıcı hastalıklara yakalanmakta, bu şekilde hayatların kaybetmektedirler. Dünya üzerinde yaşayan bir milyar üzerinde insanın temiz içme suyu kaynaklarından yoksundur

* İnsan sağlığı açısından büyük önem taşıyan su, ihmallerimiz sonucu bir hastalık kaynağı haline dönüşebilir. Bu nedenle, evsel kullanımlarda tükettiğimiz suyun da uzmanlar tarafından ihtiyacınıza yönelik boyutlandırılmış kaliteli sistemler tarafından arıtılarak kullanılması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Arıtma sistemleri, hem sağlık hem de ekonomik açıdan önemli kazançlar elde etmenize yarayacak hayat kaliteniz için yapacağınız akılcı bir yatırımdır.

* Yapılan araştırmalarda mevcutta çalışan İçme Suyu ve Atık su tesislerinde, çalışan personel giderleri, araç giderleri, tahliyelerde akan su ve enerji kayıpları göz önüne alınarak yapılan kar marjı hesaplarında otomasyon sisteminin önemi ortaya çıkmıştır.

   

İçme Suyu Arıtma Sistemleri ve Otomasyon;

Otomasyon sisteminin sağlayacağı tasarrufları;

 • İnsan gücü,
 • Araç,
 • Zaman,
 • Su,
 • Elektrik

Olarak sıralayabiliriz.

* İçme suyu arıtma tesislerinin; modern ve enerji verimliliği yüksek günümüz standartlarına ulaşabilmesi ancak tüm Prosesin Otomasyon sistemine entegre edilebilmesi ile mümkün olacaktır.

* Tüm Prosesler gibi İÇME SUYU ARITMA tesislerindeki temel esas sistemdeki her türlü çalışma, arıza durumlarını ve oluşabilecek olumsuz olayları doğru analiz etmek, doğru değerlendirmek ve bu sonuçlara göre ani müdahalelerin doğru yapılmasından geçmektedir. Bu da ancak Otomasyon sistemiyle mümkün olabilecektir

* İçme Suyu Arıtma Sistemleri ve KONELSİS;

* Bu anlayışla KONELSIS tüm Proses noktalarının izlenmesi, tüm proses noktalarının kontrol edilmesi, tüm geçmiş dataların kayıt edilmesi, raporlanması ve kontrolüyle birlikte İşçilik maliyetlerini azaltarak uygulamada karşılaşılan zorlukları ve belirsizlikleri ortadan kaldıran Anahtar Teslimi Otomasyon ve Elektrik Çözümleri Üretmektedir.

Komple Anahtar Teslimi Çözümlerimiz;

 • O.G. (Orta Gerilim) Şalt tesisleri ve kesicileri,
 • A.G. (Alçak Gerilim) dağıtım panoları,
 • Kompanzasyon panoları ve harmonik filtrasyonu,
 • MCC (Motor Control Center) Panoları,
 • Piyano Panolar (Aker Panolar),
 • PLC/RTU sistemlerinin kurulması mühendislik hizmetleri,
 • SCADA/DCS Sistemlerinin kurulması ve mühendislik hizmetleri,
 • Saha Enstrümantasyonunun temini ve kalibrasyonlarının yapılması,
 • Aydınlatma Sistemleri,
 • Elektrik montaj ve devreye alma işlerinin yapılması vb.

* Gelişen bilişim, elektrik, elektronik teknolojisi ile birlikte otomasyon ve elektrik sektöründe kullanılan ürünlerde hızlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Konelsis bu teknolojik yarışta sektöründe lider Siemens ve Schneider Electric system partnerliği ile otomasyon çözümleri sunmaktadır. İçmesuyu Arıtma Prosesinde komple anahtar teslimi otomasyon çözümleri üretmekle birlikte lokal çözümlerde sunmaktayız.

 • Giriş ve Ön Klorlama Ünitesi
 • Hızlı Karıştırma Ünitesi
 • Yavaş Karıştırma Ünitesi
 • Çökeltme Tankları
 • Hızlı Kum Filtreleri
 • Klor Temas Tankı ve Temiz Su Deposu
 • Kimya Ünitesi
 • Klorlama Ünitesi
 • By-Pass Ünitesi
 • MCC (Motor Kontrol) Panoları
 • PLC Panoları
 • Scada Sistemleri

* Konelsis Otomasyon Sistemleri olarak İÇME SUYU ARITMA otomasyonlarında profesyonel çalışmalara imza atmaktayız. Daha ayrıntılı bilgi almak için Şirketimizle irtibata geçebilirsiniz.